IP CallCenter

Hệ Thống IP Callcenter kết hợp Voip PBXNHỮNG TÍNH NĂNG HỆ THỐNG  VOIP PBX
Tính năng cơ bản
 • Họat động 24/7
 • Giao diện tiếng Việt, Anh
 • Hỗ trợ các lọai báo hiệu Co-Line, TDM, SS7, R2/MFC
 • Kết nối IP, TDM
 • Tích hợp được với hệ thống điện thoại VoIP theo các chuẩn IAX2, SIP, MGCP, H323
I . Phần Tổng Đài Nội Bộ Voip 

Chức năng tổng đài PBX
 • Chức năng đầy đủ của một tổng đài địên thoại PBX
 • Thực hiện gọi ra (outbound), nhận cuộc gọi vào (inbound)
 • Chuyển cuộc gọi, call foward, call forward when busy, call forward when unavailable,...
 • Rước cuộc gọi (call pickup)
 • Pack cuộc gọi
 • Nhạc chờ khi đợi trả lời cuộc gọi

II. Phần Phát triển Callcenter Voip 

Chức năng của Callcenter IP
 • Chỉ tính cước cuộc gọi khi cuộc gọi đã được chuyển đến giao dịch viên
 • Đàm thoại nhiều người cùng lúc (conference)
 • Chuyển cuộc gọi tay ba (cả 03 người cùng nói chuyện)
 • Giành cuộc gọi (giành cuộc gọi khi đang đàm thọai)
 • Giám thính cuộc gọi (Người quản trị nghe cuộc gọi đang đàm thọai)
 • Máy nhánh tự ghi âm khi đàm thọai
 • Quản trị ghi âm cuộc gọi qua màn hình web
 • Tự động ghi âm tất cả các điện thọai viên
 • Nhận phím bấm DTMF
 • Nhận bấm phím DTMF và dịch thành chữ (tương như như nhắn tin SMS trên điện thọai di động)
 • Ghi âm chỉ một vài điện thọai viên cụ thể
Điện thọai viên tương tác các chức năng Callcenter qua web
 • Chuyển cuộc gọi
 • Ghi âm cuộc gọi
 • Đàm thọai nhiều người cùng lúc (conference)
 • Xem, nghe hộp thư thọai của máy nhánh
 • Xem cước
 • Thực hiện gọi, nhận cuộc gọi từ web
Tính năng phân phối cuộc gọi ACD
 • Phân phối cuộc gọi theo hàng đợi (ACD)
 • Nhạc chờ MP3
 • Chia nhiều cách để đổ chuông
                 - Tuyến tính
                 - Quay vòng
                 - Phân phối đều
                 - Cho người rỗi nhất
                 - Theo mức ưu tiên
                 - Điện thoại viên giải quyết được nhiều cuộc gọi nhất trong cùng khoảng thời gian
                 - Điện thoại viên xử lý cuộc gọi hiệu quả nhất
                 - Điện thoại viên được khách hàng yêu thích nhất
                 - Điện thoại viên có giọng truyền cảm nhất
                 - Điện thoại viên có kỹ năng xử lý tình huống giỏi nhất
 • Định tuyến số gọi vào thông minh
 • Mỗi điện thọai viên có thể thuộc nhiều hàng đợi
Chuẩn tương thích
 • Hỗ trợ các chuẩn VoIP: SIP, IAX, TAPI
 • Ứng dụng SoftPhone, tích hợp với URL popup, CRM
 • Hỗ trợ tất cả các dòng IP Phone có các chuẩn như trên trong thị trường
 • Kèm theo softphone, thay thế IP Phone
 • Dữ liệu hệ thống sử dụng MySQL Server 5.0.1
 • Giao tiếp với MS SQL Server 2000/2005/2008
 • Giao tiếp với Oracle trên Linux/Windows
Tương tác với ứng dụng ngòai
 • Dễ dàng nâng cấp, mở rộng 
 • Tích hợp với CRM
  • Quản lý inbound/outbound
  • Có thể tùy biến CRM
 • Tích hợp với technical help desk
                 - Quản trị FAQ
                 - Quản trị IM
                 - Quản trị Sale, Dealer,...
                 - Quản trị sản phẩm, giá, tính năng
                 - Forum cho người dùng
                 - Quản trị bugs tracking
                 - Quản trị các thông tin khác
 • Tích hợp với Desktop agent
 • Popup dữ liệu thông tin khách hàng khi có cuộc gọi đến
 • Tích hợp với các ứng dụng xây dựng sẵn
 • Lưu thông tin đàm thọai
Tính năng hộp tin (IVR)
 • Phát âm thanh MP3 và WAV, GSM
 • Cung cấp hộp thư thông tin, tương tác giọng nói qua phím bấm
 • Cung cấp cơ chế tương tác dữ liệu từ xa qua web, qua giao thức webservices. Ví dụ, cung cấp giá sách sau khi nhập vào số ISBN
 • Kịch bản thông tin được thiết kế theo IVR (tương tác hệ thống bằng giọng nói), cho phép thay đổi dễ dàng và trực quan
 • Màn hình tạo IVR trực quan, mềm dẻo
 • Tương tác giữa IVR và giao dịch viên
 • Tương tác giữa IVR và ứng dụng
Quản trị hệ thống
 • Giao diện đồ họa Web cho tất cả các ứng dụng
 • Chỉnh sửa các thông số mạng của hệ thống
 • PC của agent, giám sát viên, quản trị,… có thể trao đổi thông tin, tra cứu thông tin và truy cập CSDL thông qua mạng LAN
 • Cho phép tích hợp đa phương tiện (web, internet integration…)
 • Stop, restart lại hệ thống
 • Start, Stop, restart lại ứng dụng
 • Quản lý hệ thống dưa trên việc phân nhóm sử dụng và quyền truy cập, quyền cao nhất là admin quyền thấp nhất là user, chỉ có thể xem hạn chế thông tin
 • Màn hình giám sát thể hiện tình trạng kênh vào (số gọi đến, bao nhiêu kênh đang gọi vào, bao nhiêu kênh đang gọi ra, nhân viên nào đang lên máy, nhân viên nào chưa lên máy, băng thông hệ thống, mục thông tin nào đang truy cập…)
Ghi cước
 • Khả năng tính cước, không tính cước khi cuộc gọi không thành công
 • Lưu thông tin cho mỗi cuộc gọi, từ khi quay số cho đến khi kết thúc cuộc gọi. Mỗi cuộc gọi có một số ID duy nhất
 • Ghi cước chi tiết cho mỗi cuộc gọi, bao gồm:
                 - Ngày giờ gọi
                 - Kênh gọi vào
                 - Máy nhánh
                 - Thời gian kết nối
                 - Thời gian đàm thọai
                 - …
 • Ghi nhận vết của khách hàng khi nghe IVR, bao gồm nhánh, thời gian nghe, số điện thọai nghe...
 • Mềm dẻo trong việc gán đầu số callerid cho các máy nhánh, có thể tất cả các máy nhánh có cùng một số callerid. Các máy nhánh khi thực hiện cuộc gọi ra, có thể được gán một trong những số miễn cước.
Báo cáo
 • Theo KPI
 • Theo vết IVR
 • Theo thời gian đàm thọai
 • Theo thời gian chờ
 • ...
 
Tính năng mở rộng
 • Số lượng máy nhánh, agent,…. Không hạn chế (phụ thuộc vào cấu hình máy tính)
 • Kết nối nhiều hệ thống với nhau
Vui lòng liên hệ  hotline ViendongTelecom để được tư vấn.
Các tin khác :
Xem thêm
  0909 60 87 98
  HOTLINE:0909 60 87 98