Dịch vụ đường truyền ISP /OSP

1. Dịch vụ Internet (Internet Service Provider – ISP)

- Internet Băng rộng (FTTx, ADSL, xDSL, VSAT-IP, WIFI)

- Đường truyền riêng Leasedlines

- Metronet (dựa trên hạ tầng cáp quang)

- WAN services (hợp tác với các nhà viễn thông trong nước)

- IPLC, IEPL (hợp tác với các nhà viễn thông quốc tế)

2. Dịch vụ trực tuyến (Online Services Provider – OSP)

- Đăng kí tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế

- Dịch vụ Hosting (Web Hosting, Premium E-mail…)

- Thuê server, thuê chỗ đặt server (3 DCs tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)

-  Thuê tủ Rack

0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98