Cloud IPPBX (Tổng Đài Voip Ảo)

Cloud  IP PBX

ViendongTelecom cung cấp dịch vụ thuê trọn gói tổng đài IP
 

Giá thuê / Tháng .từ 1.000.000 đ đến  3.500.000 đ. cho 20 EXT Tới 500 EXT

 
Với các tính năng


Quản lý cuộc các chi nhánh gọi ra 
Ghi âm hai chiều gọi ra, gọi vào
Tạo các lời chào riêng biệt cho từng đầu số các chi nhánh
Thiết lập điện thoại IP cho các chi nhánh
Thiết lập hệ thống tổng đài VOIP nội bộ cho các văn phòng chính
Hiển thị thông tin log cuộc gọi
Webbase quản lý
Thống kê tổng số cuộc gọi kết nối được
Của Extension, của nhóm : tổng số phút, số phút trung bình
Quản lý lưu lượng cuộc gọi khách hàng trên các tỉnh thành.
Xây dựng hệ thống tổng đài nội bộ gọi miễn phí cho các chi nhánh
Cung cấp số cố định gọi ra gọi vào không giới hạn số lượng cuộc gọi đồng thời trên cùng 01 số với mức cước thấp hơn 30%

Link  Tổng đài IP PBX Tham khảo

http://voip.viendongtelecom.com.vn/tong-dai-noi-bo-voip-ip-pbx/tong-dai-noi-bo-voip-ip-pbx.html
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98