Voip PBX

Giải pháp tổng đài Voip Asterisk IP PBX

Giải pháp tổng đài Voip Asterisk IP PBX

Trong xu thế hội nhập và phát triển, tổng đài mã nguồn mở ngày ...
Tổng đài nội bộ voip - IP PBX

Tổng đài nội bộ voip - IP PBX

Hệ thống IP PBX hoạt động dựa trên giao thức SIP (Session Initial Protocol). Hệ thống bao ...
Giải Pháp Tổng Đài IP (Hardware)

Giải Pháp Tổng Đài IP (Hardware)

Trong mô hình các chi nhánh, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến ...
0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98