Lịch sử hình thành

            Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam đã phát triển nhanh, mạnh và có đóng góp lớn lao vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới một phần nào đó đã có tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra, thiên tai, lũ lụt xảy ra trên nhiều vùng trong cả nước đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ phát triển kinh tế và đời sống của một bộ phận người dân. 

                Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt nhằm ngăn chặn suy thoái, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp cũng đã rất nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường nội địa và tìm kiếm thị trường mới, cùng đẩy mạnh sự phat triển kinh tế của đất nước.


            Việt Nam là một trong những nước có tốc độ phát triển dịch vụ viễn thông nhanh. Các gói dịch vụ Viễn Thông cung cấp cho khách hàng ngày càng đa dạng với nhiều đối tượng khách hàng từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp, tổng công ty lớn..v.v


                
                Vien DongTelecom. Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh của thị trường viễn thông trong thời gian tới đặc biệt là dịch vụ giá trị gia tăng, giải pháp tích hợp hạ tầng viễn thông và phân phối thiết bị... Năm 2009 Công ty Cổ phần Viễn Thông Viễn Đông đã ra đời và mạnh dạn xây dựng đề án “Cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhu cầu thị trường ngày càng nhiều của khách hàng tại Việt Nam.0909 60 87 98
HOTLINE:0909 60 87 98
VIDEO CLIP